YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 50 trang 112 SGK Toán 12 NC

Bài tập 50 trang 112 SGK Toán 12 NC

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R?

a)  \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^x}\)

b) \(y = {\left( {\frac{3}{{\sqrt 2  + \sqrt 3 }}} \right)^x}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hàm số \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^x}\) đồng biến vì \({\frac{\pi }{3} > 1}\)

b) Hàm số \(y = {\left( {\frac{3}{{\sqrt 2  + \sqrt 3 }}} \right)^x}\) nghịch biến vì 

\(\frac{3}{{\sqrt 2  + \sqrt 3 }} = 3\left( {\sqrt 3  - \sqrt 2 } \right) < 1\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 112 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF