YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 74 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8";

B: "Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp".

c) Tính P(A), P(B).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Không gian mẫu:

Ω = {(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4)}.

Câu b:

* A: "Tổng các số trên ba tầm bìa bẳng 8" là A = {(1, 3, 4)};

* B: "Các số trên ba tầm bìa là các số tự nhiên liên tiếp" là: B = {(1, 2, 3), (2, 3, 4)}

Câu c:

Từ trên dễ có \(P(A)=\frac{1}{4};P(B)=\frac{1}{2}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON