YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 74 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10";

B: "Mặt % chấm xuất hiện ít nhất một lần".

c) Tính P(A), P(B).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Mô tả không gian mẫu: \(\Omega =\left \{ (i,j) \setminus 1 \leq i, j \leq 6; i, j\in \mathbb{Z} \right \}\)

Câu b:

* Biến cố A: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần giao không bé hơn 10" là: A = {(6, 4), (5, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 6)},

* Biến cố B: Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần" là: B = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 6)}.

Câu c:

Ta có

n(A) = 6 nên \(P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega )}=\frac{1}{6}\)

n(B) = 11 nên \(P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega )}=\frac{11}{36}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON