YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39 trang 85 SGK Toán 11 NC

Bài tập 39 trang 85 SGK Toán 11 NC

Cho hai biến cố A và B với P(A) = 0,3; P(B) = 0,4; P(AB) = 0,2. Hỏi hai biến cố A và B có

a. Xung khắc hay không ?

b. Độc lập với nhau hay không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì P(AB) = 0,2 ≠ 0 nên hai biến cố A và B không xung khắc.

b) Ta có: P(A).P(B) = 0,12. Vì P(AB) = 0,2 ≠ 0,12 = P(A).P(B) nên hai biến cố A và B không độc lập với nhau.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 85 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON