YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 85 SGK Toán 11 NC

Bài tập 38 trang 85 SGK Toán 11 NC

Có hai hòm đựng thẻ, mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Từ mỗi hòm rút ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất để trong hai thẻ rút ra có ít nhất một thẻ đánh số 12.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi A là biến cố “Thẻ rút từ hòm thứ nhất không đánh số 12”

B là biến cố “Thẻ rút từ hòm thứ hai không đánh số 12”.

Ta có \(P\left( A \right) = P\left( B \right) = \frac{{11}}{{12}}\).

Gọi H là biến cố “Trong hai thẻ rút từ hai hòm có ít nhất một thẻ đánh số 12”.

Khi đó biến cố đối của biến cố H là \(\overline H \): “Cả hai thẻ rút từ hai hòm đều không đánh số 12”.

Vậy \(\overline H  = AB\).

Theo qui tắc nhân xác suất, ta có:

\(P\left( {\overline H } \right) = P\left( {AB} \right) \)

\(= P\left( A \right).P\left( B \right) = \frac{{121}}{{144}}\)

Vậy \(P\left( H \right) = 1 - P\left( {\overline H } \right) \)

\(= 1 - \frac{{121}}{{144}} = \frac{{23}}{{144}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 85 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON