YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 74 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Để đơn giản ta ký hiệu: Ti, Pi là hai chiếc giày của một đôi giày cỡ \(i(1\leq 1,i\in \mathbb{Z})\). Khi đó không gian mẫu sẽ là:

\(\Omega =\bigg \{ (T_1,P_1);(T_1,T_2);(T_1,P_2);(T_1,T_3);\) \((T_1,P_3);(T_1,T_4);(T_1,P_4);(P_1;T_2); (P_1,P_2)\)

\(;(P_1;T_3); (P_1,P_3);(P_1;T_4); (P_1,P_4);....\bigg \}\)

Khi đó \(n(\Omega )=28\)

Biến cố A lấy được một đôi giày là: \(A=\left \{ (T_1,P_1);(T_2,P_2);(T_3,P_3);(T_4,P_4) \right \}\)

Do đó n(A) = 4.

Vì vậy \(P(A)=\frac{4}{28}=\frac{1}{7}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 74 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON