ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 40 trang 85 SGK Toán 11 NC

Bài tập 40 trang 85 SGK Toán 11 NC

Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trân là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi n là số trận mà An chơi.

A là biến cố “An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi n trận”.

Biến cố A là \(\overline A \): “An thua cả n trận”.

Ta có \(P\left( {\overline A } \right) = {\left( {0,6} \right)^n}\)

Vậy \(P\left( A \right) = 1 - {\left( {0,6} \right)^n}\). Ta cần tìm số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn P(A) ≥ 0,95 tức là 0,5 ≥ (0,6)n.

Ta có: (0,6)5 ≈ 0,078; (0,6)≈ 0,047. Vậy n nhỏ nhất là 6. Thành thử An phải chơi tối thiểu 6 trận.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 85 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1