YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.55 trang 86 SBT Toán 11

Giải bài 2.55 tr 86 SBT Toán 11

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng. Xác suất để trả lời một cách ngẫu nhiên đúng 3 câu là:

A. \(\frac{{45}}{{512}}\)                  B. \(\frac{{47}}{{512}}\) 

C. \(\frac{{49}}{{512}}\)                   D. \(\frac{{51}}{{512}}\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xác suất trả lời đúng một câu là \(\frac{1}{4}\), xác suất trả lời sai một câu là \(\frac{3}{4}\)

Số cách chọn ra 3 trong số 5 câu để trả lời đúng là \(C_5^3\)

Xác suất để trả lời đúng 3 câu (sai 2 câu) là \(C_5^3.{\left( {\frac{1}{4}} \right)^3}{\left( {\frac{3}{4}} \right)^2} = \frac{{45}}{{512}}\)

Đáp án: A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.55 trang 86 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF