Bài tập 2 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 113 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai mặt phẳng \((\alpha ), (\beta )\) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến \(\Delta\) của hai mặt phẳng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8cm. Gọi C là một điểm trên \(\alpha\) và D là một điểm trên \((\beta )\) sao cho AC và BD cùng vuông góc với giao tuyến \(\Delta\) và AC = 6cm, BD = 24cm. Tính độ dài đoạn CD.

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Vì \(AC\perp AB\Rightarrow\) trong tam giác vuông ABC có: \(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=6^2+8^2=10^2\)

Vì \(BD\perp \Delta \Rightarrow BD\perp (\alpha ), BC\subset (\alpha )\)

\(\Rightarrow BD\perp BC\Rightarrow CD^2=BC^2+BD^2\)

\(\Rightarrow CD^2=10^2+24^2=26^2\)

Vậy CD = 26 (cm)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 113 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Ace Ace

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.O là tâm của đáy,SO vuông góc với (ABCD).Gọi MN lần lượt là trung điểm cảu SA và CD cho biết MN tạo với mặt đáy ABCD một góc 60 độ.tính cosin của góc tạo bởi MN và (SBD)?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • mai thị nguyệt

  cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D có AB=2a, AD=DC=a, (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy, SA=a. gọi E là trung điểm SA,M là một điểm thuộc AD sao cho AM=x, (a) là mặt phẳng qua EM và vuông góc với (SAB) 

  a, chứng minh SA vuông góc (SAB)

  b, gọi BK là đường cao SBC. Chứng minh rằng (SCD) vuông góc với (BDK) 

  c, tính góc giữa mặt bên và mặt đáy 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời