ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 111 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 23 trang 111 SGK Hình học 11 NC

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a.

a. Chứng minh rằng AC’ vuông góc với hai mặt phẳng (A’BD) và (B’CD’).

b. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC’. Chứng minh thiết diện tạo thành là một lục giác đều. Tính diện tích thiết diện đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AC\prime }  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AA\prime } ,\\
\overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB} 
\end{array}\)

Vậy \(\overrightarrow {AC\prime } .\overrightarrow {BD}  \)

\(= \left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AA\prime } } \right).\left( {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB} } \right) = 0\)

Tương tự: \\overrightarrow {AC\prime } .\overrightarrow {BA'}  = 0\)

Vậy AC’ ⊥ (A’BD)

Do (A’BD) // (B’CD’) nên AC’ ⊥ (B’CD’)

b) Gọi M là trung điểm của BC thì MA = MC’ (vì cùng bằng \(\frac{{a\sqrt 5 }}{2}\) ) nên M thuộc mặt phẳng trung trực (α) của AC’

Tương tự, ta chứng minh được N, P, Q, R, S cũng có tính chất đó (N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của CD, DD’, D’A’, A’B’, B’B).

Vậy thiết diện của hình lập phương bị cắt bởi mp(α) là MNPQRS. Đây là lục giác đều cạnh bằng \(\frac{{a\sqrt 2 }}{2}\.

Từ đó ta tính được diện tích của thiết diện là: 

\(S = 6.{\left( {\frac{{a\sqrt 2 }}{2}} \right)^2}.\frac{{\sqrt 3 }}{4} = \frac{{3\sqrt 3 }}{4}{a^2}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 111 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Lan

  cho hình chóp SABCD có đấy ABCD hình vuông tâm O cạnh a.đường thẳng SO vông góc với đáy và SO=a*căn 3/2 tính góc giữa (SBD) và (ABCD)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Khánh Huyền

  Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC. Trên đường thẳng vuông góc vơi mp(ABC) tại D lấy điểm S sao cho SD = a6. Chứng minh hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) vuông góc với nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1