ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 113 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho ba mặt phẳng \((\alpha ), (\beta ), (\gamma )\), những mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu \((\alpha )\perp (\beta )\) và \((\alpha ) // (\gamma )\) thì \((\beta ) ⊥ (\gamma )\).

b) Nếu \((\alpha ) \perp (\beta )\) và \((\alpha ) \perp (\gamma )\) thì \((\beta ) // (\gamma )\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Đúng, vì nếu gọi m là đường thẳng vuông góc với β và n là đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng song song α, γ thì góc (m, n) = (β, α) = (β, γ), mà β ⊥ α nên β ⊥ γ.

Câu b:

Sai, vì hai mặt phẳng (β), (γ) cùng vuông góc với mp(α) có thể song song hoặc cắt nhau.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 113 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

  B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

  C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

  D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Chai Chai

  A. Hai đường thẳng không cắt nhau, không song song thì chéo nhau.

  B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

  C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

  D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

  B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

  C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

  D. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1