ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.24 trang 150 SBT Hình học 11

Giải bài 3.24 tr 150 SBT Hình học 11

Chứng minh rằng nếu tứ diện ABCD có AB ⊥ CD và AC ⊥ BD thì AD ⊥ BC.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Vẽ AH ⊥ (BCD) tại H, ta có CD ⊥ AH và vì CD ⊥ AB ta suy ra CD ⊥ BH. Tương tự vì BD ⊥ AC ta suy ra BD ⊥ CH.

Vậy H là trực tâm của tam giác BCD tức là DH ⊥ BC.

Vì AH ⊥ BC nên ta suy ra BC ⊥ AD.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.24 trang 150 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1