YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 4 tr 114 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai mặt phẳng \((\alpha )\), \((\beta )\) cắt nhau và một điểm M không thuộc \((\alpha )\) và \((\beta )\). Chứng minh rằng qua điểm M có một và chỉ một mặt phẳng (P) vuông góc với \((\beta )\)và \((\beta )\). Nếu \((\alpha ) // (\beta )\) thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\left.\begin{matrix} (\alpha )\perp (P)\\ (\beta )\perp (P)\\ a=(\alpha )\cap (\beta ) \end{matrix}\right\}\Rightarrow a\perp (P)\)

Vì qua một điểm M cho trước có một và chỉ một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước nên qua M có một và chỉ một mặt phẳng (P) vuông góc với a.

Hay nói cách khác mặt phẳng (P) qua M vuông góc với \((\alpha )\) và \((\beta )\) là duy nhất.

* Nếu \((\alpha ) // (\beta )\) thì qua M có vô số mặt phẳng (P) vuông góc với cả \((\alpha )\) và \((\beta )\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 114 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON