YOMEDIA

Bài tập 1 trang 156 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 156 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tìm số gia của hàm số \(f(x) = x^3\), biết rằng :

a) \(x_0 = 1; \Delta x = 1\)

b) \(x_0 = 1; \Delta x = -0,1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có: \(\Delta x = x - {x_0};\,\,\Delta y = f({x_0} + \Delta x) - f({x_0})\) do đó:

Câu a:

Với \(x_0 = 1; \Delta x = 1\) ta có:

\(\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f(2) - f(1) = 2^3 - 1^3 = 7.\)

Câu b:

Với \(x_0 = 1; \Delta x = -0,1\) ta có:

\(\Delta y = f(0,9) - f(1) = (0,9)^3 - 1^3 = -0,271.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 156 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>