ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 195 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 195 SGK Toán 11 NC

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x0 và đồ thị (G). Mệnh đề sau đây đúng hay sai ?

a. Nếu f′(x0) = 0 thì tiếp tuyến của (G) tại điểm M(x0; f(x0)) song song với trục hoành.

b. Nếu tiếp tuyến của G tại điểm M(x0; f(x0)) song song với trục hoành thì f′(x0) = 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Mệnh đề sai vì tiếp tuyến có thể trùng với trục hoành.

Ví dụ : Cho hàm số f(x) = x2 với x= 0 thì f′(0) = 0 và tiếp tuyến tại điểm O(0 ; 0) trùng với trục hoành.

Mệnh đề sau đây mới đúng : “Nếu f′(x0) = 0 thì tồn tại tiếp tuyến tại điểm M0(x0;f(x0)) của đồ thị hàm số y = f(x) song song hoặc trùng với trục hoành”

b) Mệnh đề đúng : vì nếu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M0(x0; f(x0)) song song với trục hoành thì hệ số góc của tiếp tuyến phải bằng 0, suy ra f′(x0) = 0

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 195 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Thư

  Hai viên đạn cùng rời khi nòng súng ti thời điểm t = 0 với vận tốc khác nhau; viên đạn thứ

  nhất với vận tốc u(t)=3t2(m/s), viên đạn thứ hai với vận tốc v(t)=2t+5(m/s). Hi từ giây thứ mấy thì viên đạn thứ nhất xa điểm xuất phát hn viên đạn thứ hai ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y=x^3+3x^2-2\), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \(d: 9x-y-7=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1