YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5.5 trang 198 SBT Toán 11

Giải bài 5.5 tr 198 SBT Toán 11

Chứng minh rằng hàm số 

\(y = signx = \left\{ \begin{array}{l}
1,\,\,\,\,\,\,x > 0\\
0,\,\,\,\,\,\,x = 0\\
 - 1,\,\,\,\,x < 0
\end{array} \right.\)

không có đạo hàm tại x = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  

\(\begin{array}{l}
\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} signx =  - 1\\
\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} signx = 1\\
f\left( 0 \right) = 0
\end{array}\)

Nên hàm số y = f(x) gián đoạn tại 

Do đó hàm số không có đạo hàm tại điểm 

  

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 198 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON