YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5.7 trang 199 SBT Toán 11

Giải bài 5.7 tr 199 SBT Toán 11

Cho \(f(x) = 3{x^2} - 4x + 9\)

Tìm \(\frac{{{\rm{\Delta }}f(x)}}{{{\rm{\Delta }}x}}\) tại 

A. \(2 - 3{\rm{\Delta }}x\)

B. \(2 + 3{\rm{\Delta }}x\)

C. \(1 + 3{\rm{\Delta }}x\)

D. \( - 2 + 5{\rm{\Delta }}x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\Delta f\left( x \right) = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\\
 = 3{\left( {x + \Delta x} \right)^2} - 4\left( {x + \Delta x} \right) + 9 - \left( {3{x^2} - 4x + 9} \right)\\
 = 3{x^2} + 6x\Delta x + 3{\left( {\Delta x} \right)^2} - 4x - 4\Delta x + 9 - 3{x^2} + 4x - 9\\
 = 3{\left( {\Delta x} \right)^2} + 6x\Delta x - 4\Delta x
\end{array}\)

Suy ra \(\frac{{{\rm{\Delta }}f\left( x \right)}}{{{\rm{\Delta }}x}} = 3{\rm{\Delta }}x + 6x - 4\)

Vậy \(\frac{{{\rm{\Delta }}f\left( x \right)}}{x}\) tại  bằng \(3{\rm{\Delta }}x + 2\)

Chọn B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 199 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON