ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 195 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 195 SGK Toán 11 NC

Chứng minh rằng để đường thẳng y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm (x0; f(x0)), điều kiện cần và đủ là \(\left\{ \begin{array}{l}
a = f\prime ({x_0})\\
a{x_0} + b = f({x_0})
\end{array} \right.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng (d):y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị (G) của hàm số f tại điểm (x0; f(x0)) khi và chỉ khi đồng thời xảy ra :

(d) và (G) cùng đi qua điểm (x0; f(x0)), tức là ax0 + b = f(x0)

Hệ số góc của (d) bằng đạo hàm của f tại x0, tức là a = f′(x0)

Từ đó suy ra đpcm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 195 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1