ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 192 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 192 SGK Toán 11 NC

Tìm số gia của hàm số y = x2 − 1 tại điểm x0 = 1 ứng với số gia ∆x, biết

a. ∆x = 1

b. ∆x = -0,1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt f(x) = x2 − 1

a) Δy = f(x0 + Δx) − f(x0) = f(2) − f(1) = 3 − 0 = 3

b)

\(\begin{array}{l}
{\rm{\Delta }}y = f\left( {{x_0} + {\rm{\Delta }}x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)\\
 = f(0,9) - f(1) = {(0,9)^2} - 1 =  - 0,19
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 192 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON