ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 148 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 148 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho \(0 < \alpha < \frac{\pi }{2}\). Xác định dấu của các giá trị lượng giác

a) \(sin(\alpha - \pi )\);                 b) \(cos( \frac{3\prod }{2}- \alpha )\)

c) \(tan(\alpha + \pi )\);                d) \(cot(\alpha + \frac{\pi}{2})\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta có: \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2} \Rightarrow  - \pi  < \alpha  - \pi  <  - \frac{\pi }{2} \Rightarrow \sin (\alpha  - \pi ) < 0\)

Câu b:

Ta có \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2} \Rightarrow  - \frac{\pi }{2} <  - \alpha  < 0 \Rightarrow \pi  < \frac{{3\pi }}{2} - \alpha  < \frac{{3\pi }}{2}\)

\( \Rightarrow c{\rm{os}}\left( {\frac{{3\pi }}{2} - \alpha } \right) < 0\)

Câu c:

Ta có \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2} \Rightarrow \pi  < \alpha  + \pi  < \frac{{3\pi }}{2} \Rightarrow \tan (\alpha  + \pi ) > 0\)

Câu d:

Ta có \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2} \Rightarrow \frac{\pi }{2} < \alpha  + \frac{\pi }{2} < \pi  \Rightarrow \cot (\alpha  + \frac{\pi }{2}) < 0\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 148 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1