YOMEDIA

Bài tập 1 trang 148 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 148 sách GK Toán ĐS lớp 10

Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?  

a) \(-0,7\);    b) \(\frac{4}{3}\)     c) \(-\sqrt{}2\);          d)\(\frac{\sqrt{5}}{2}\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

-1<-0,7<0 vậy tồn tại cung \(\alpha \) sao cho \(sin\alpha  =  - 0,7\)

Câu b:

Ta có \(\frac{4}{3} > 1\) vậy không tồn tại cung \(\alpha \)sao cho \[sin\alpha  = \frac{4}{3}\]

Câu c:

Tương tự b) không tồn tại (do \( - \sqrt 2  <  - 1\))

Câu d:

Do \(\sqrt 5  > \sqrt 4 \) nên \(\frac{{\sqrt 5 }}{2} > 1 \Rightarrow \) không tồn tại cung \(\alpha \)sao cho \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt 5 }}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 148 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA