YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.25 trang 186 SBT Toán 10

Giải bài 6.25 tr 186 SBT Toán 10

Cho \(\tan \alpha  =  - \frac{{\sqrt 2 }}{3}\). Giá trị của biểu thức là

\(M = \frac{{3\cos \alpha  - 5\sin \alpha }}{{ - 2\cos \alpha  + 3\sin \alpha }}\)

A. \(\frac{{5 + \sqrt 2 }}{6}\)

B. \( - \frac{{8 + \sqrt 2 }}{6}\)

C. \(\frac{{8 - \sqrt 2 }}{6}\)

D. \(\frac{{13 - 5\sqrt 2 }}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chia cả tử và mẫu của M sao cho \(\cos \alpha \), ta được:

\(\begin{array}{l}
M = \frac{{3\cos \alpha  - 5\sin \alpha }}{{ - 2\cos \alpha  + 3\sin \alpha }} = \frac{{3 - 5\tan \alpha }}{{ - 2 + 3\tan \alpha }}\\
 = \frac{{3 + \frac{{5\sqrt 2 }}{3}}}{{ - 2 - \sqrt 2 }} = \frac{{ - 8 - \sqrt 2 }}{6}
\end{array}\)

Đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.25 trang 186 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF