ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 148 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 148 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tính \(\alpha\), biết:

a) \(cos \alpha = 1\);              b) \(cos\alpha = -1\)

c) \(cos\alpha = 0\);               d)\(sin \alpha = 1\)

e) \(sin \alpha = -1;\)            f) \(sin \alpha = 0,\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(\cos \alpha  = 1 \Leftrightarrow \alpha  = k2\pi \,\,(k \in Z)\)

Câu b:

\(\cos \alpha  =  - 1 \Leftrightarrow \alpha  = \pi  + k2\pi \,\,(k \in Z)\)

Câu c:

\(\cos \alpha  = 0 \Leftrightarrow \alpha  = \frac{\pi }{2} + k\pi \,\,\,(k \in Z)\)

Câu d:

\(\sin \alpha  = 1 \Leftrightarrow \alpha  = \frac{\pi }{2} + k2\pi \,\,(k \in Z)\)

Câu e:

\(\sin \alpha  = 1 \Leftrightarrow \alpha  = \frac{{ - \pi }}{2} + k2\pi \,\,(k \in Z)\)

Câu f:

\(\sin \alpha  =  - 1 \Leftrightarrow \alpha  = k\pi \,\,(k \in Z)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 148 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1