YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 26 sách GK Sinh lớp 12

Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST, dạng đột biến này làm sắp xếp lại trình tự các gen và thay đổi hình dạng, cấu trúc của NST
  • Có 4 dạng đột biến cấu trúc NST:

 Các dạng đột biến

 Khái niệm

Hậu quả

Mất đoạn

Là mất đi 1 đoạn nào đó trên NST

Mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống

Đảo đoạn

 Là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó

Đảo đoạn có thể chứa hoặc không chứa tâm động. ĐB đảo đoạn thường ít ảnh hưởng đến sức sống do vật liệu di truyền không bị mất

Lặp đoạn

Là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó

Nhìn chung lặp đoạn không gây hậu quả nặng nề như mất đoạn

Chuyển đoạn

Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác

Chuyển đoạn lớn thường gây chết hay mất khả năng sinh sản. Đôi khi chuyển đoạn là cơ chế để hình thành loài mới tức thì

  • Ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST
    • Đối với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gen được cách li sinh sản, một trong nhưng con đường hình thành loài mới

    • Đối với chọn giống: Sự tổ hợp lại các gen trên NST tạo ra giống mới

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON