ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 82 sách GK Sinh lớp 12

Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp lai tế bào xôma (dung hợp tế bào trần):

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp dung hợp tế bào trần

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1