YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 82 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 82 sách GK Sinh lớp 12

Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Có thể dùng phương pháp gây đột biến bằng tia phóng xạ.
  • Quy trình tạo thể đột biến: Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến → gieo hạt lên thành cây và cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh → chọn lọc ra các cây có khả năng kháng bệnh → những cây có khả năng kháng bệnh cho lai với nhau hoặc cho tự thụ phẩn để tạo ra các dòng thuẩn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 82 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON