YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 94 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 94 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước:

(1) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến

(2) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

(3) Tạo giống thuần chủng

* Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến

Để gây đột biến có hiệu quả cao, cần lựa chọn tác nhân gây đột biến thích hợp, tìm hiểu liều lượng và xác định thời gian xử lí tối ưu. Xử lí không đúng tác nhân, liều lượng hoặc thời gian thì cá thể sinh vật có thể bị chết hoặc giảm sức sống cũng như khả năng sinh sản

* Chọn lọc cá thể đột biến tạo nguyên liệu cho chọn giống

Việc chọn lọc những thể đột biến mong muốn là dựa vào những đặc điểm có thể nhận biết được để tách chúng với các cá thể khác.

Ví dụ, đối với các loài vi khuẩn, người ta thường phân lập các dòng đột biến dựa vào vệc sử dụng các môi trường nuôi chúng được gọi là môi trường "khuyết dưỡng". Tùy theo từng chủng vi khuẩn bị mất khả năng tổng hợp một thành phần dinh dưỡng nào đấy - chẳng hạn chất A, nên khi nuối cây chúng cần bổ sung chất A vào môi trường, nếu không thì vi khuẩn này sẽ không phát triển được. Sau khi xử lí bằng tác nhân đột biến thích hợp, ta cho vi khuẩn này vào môi trường khuyết dưỡng chất A, nếu nó sinh trưởng và phát triển tốt thì đó là thể đột biến cần tìm.

* Tạo dòng thuần chủng:

Sau khi nhận biết được thể đột biến mong muốn, ta cho chúng sinh sản để nhân lên thành dòng thuần chủng theo đột biến tạo được.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 94 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON