YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 97 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 97 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy phân biệt các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cây tế bào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Điểm khác nhau giữa các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cây tế bào (bảng sau):

Bốn phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cây tế bào:

Các phương pháp Nuôi cấy hạt phấn Nuôi cấy tế bào Chọn dòng xôma có biến dị Dung hợp tế bào trần
Chỉ tiêu so sánh
Tiến hành

- Các hạt phấn riêng lẻ có thể mọc trên môi trường nuôi nhân tạo thành dòng tế bào đơn bội có các kiểu gen khác nhau, alen lặn được biểu hiện thành kiểu hình cho phép chọn lọc in vitro ở mức tế bào những dòng có đặc tính mong muốn

- Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng hai cách:

+ Lưỡng bội hóa dòng tế bào 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây lưỡng bội

+ Cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội 2n = cách gây đột biến tạo thể đa bội

- Nuôi cấy tế bào bất kì của cây (chồi, lá, thân, rễ, hoa...) để tạo thành mô sẹo

- Từ mô sẹo điều khiển cho tế bào biệt hóa thành các mô khác nhau và tái sinh ra cây trưởng thành

- Nuôi cấy tế bào có 2n nhiễm sắc thể trên môi trường nhân tạo, chúng sin hsarn thành nhiều dòng tế bào có các bộ NST khác nhau với biến dị cao hơn mức bình thường.

- Loại bỏ thành xenlulozo của tế bào bằng enzim hoặc vi phẫu để tạo tế bào trần

- Dung hợp tế bào trần

- Các tế bào lai có khả năng tái sinh đầy đủ thành cây lai xôma

Hiệu quả

- Cao khi chọn lọc các dạng cây có các đặc tính: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn...

- Các dòng nhận được đều thuần chủng vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu.

- Tính trạng chọn lọc rất ổn định

- Cho phép nhân nhanh các giống có năng suất cao, chất lượng tốt thích nghi với những điều kiện sinh thái nhất định

- Bảo tồn nguồn gen của một số cây quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng

   
Ví dụ

Tạo giống lúa chiêm chịu lạnh (8 - 100C)

Thành công ở khoai tây, mía, dứa... Giống lúa DR2 chịu hạn, chịu nóng, năng suất cao là giống được chọn lọc từ dòng tế bào xôma biến dị của giống CR 203 Tạo cây pomato bằng cách lai giữa khoai tây và cà chua

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 97 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON