ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 29 trang 69 SBT Sinh học 12

Giải bài 29 tr 69 sách BT Sinh lớp 12

Chất cônsixin ngăn cản sự hình thành thoi phân bào nên thường dùng để gây đột biến

A. thể tam bội.

B. thể đa bội.

C. số lượng NST.

D. cấu trúc NST.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

 
 

Khi các thôi vô sắc hình thành các NST nhân đôi nhưng không phân li sẽ tạo ra các tế bào mới có bộ NST là bội số chẵn của n => thể đa bội chẵn.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 69 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1