YOMEDIA
UREKA

Bài tập 15 trang 66 SBT Sinh học 12

Giải bài 15 tr 66 sách BT Sinh lớp 12

Trong lai tế bào, nuôi cấy 2 dòng tế bào xôma khác loài trong một môi trường dinh dưỡng, chúng có thể kết hợp lại với nhau thành tế bào lai chứa bộ gen của hai loài bố, mẹ. Từ đây phát triển thành cây lai thể đột biến

A. sinh dưỡng.                                           C. tứ bội.

B. đa bội.                                                   D. song nhị bội.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ là thể song nhị bội.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 66 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON