YOMEDIA
UREKA

Bài tập 30 trang 69 SBT Sinh học 12

Giải bài 30 tr 69 sách BT Sinh lớp 12

Khi chiếu xạ với cường độ thích hợp lên túi phấn, bầu noãn hay nụ hoa, người ta mong muốn tạo ra loại biến dị nào sau đây?

A. Đột biến đa bội.

B. Đột biến xôma.

C. Đột biến tiền phôi.

D. Đột biến giao tử

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Tạo đột biến bằng việc sử dụng các tác nhân vật lí: các tia phóng xạ; tác nhân hóa học: 5-BU (5-brom uraxin), EMS (ethyl metal sulfonat), NMS (Nitrozo methyl ure), Consixin…; sốc nhiệt. Khi chiếu xạ nên túi phấn, bầu noãn hay nụ hoa là cơ quan sinh sản của sinh vật nhằm tạo đột biến giao tử

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 69 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON