ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 68 SBT Sinh học 12

Giải bài 24 tr 68 sách BT Sinh lớp 12

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp

A. cấy truyền phôi.

B. cấy truyền hợp tử.

C. nhân bản vô tính tế bào động vật.

D. công nghệ sinh học tế bào.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

 
 
  • Cấy truyền phôi: Là kĩ thuật phân cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi nuôi cấy các phôi này vào tử cung khác nhau để tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 68 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1