YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 82 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 82 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới đây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

A. Cây lúa                                             B. Cây đậu tương

C. Cây củ cải đường                               D. Cây ngô

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao trên cây củ cải đường. Tránh sử dụng chất cônsixin cho các loài lấy hạt như ngô, lúa, đậu...

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 82 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON