YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 18 sách GK Sinh lớp 12

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli?
 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Khái niệm Operon
  • Operon là một cụm gen cấu trúc có chung cơ chế điều hòa

 • Cấu trúc của 1 operon gồm 3 phần chính:

  • Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định tổng hợp enzim tham gia vào các phản ứng phan giải đường lactôzơ

  • Vùng vận hành (O): Là vị trí tương tác với chất prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã

  • Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

  • Ngoài ra R: Là gen điều hoà (không nằm trong thành phần của opêron) điều hoà hoạt động các gen của opêron

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF