AMBIENT

Bài tập 19 trang 13 SBT Sinh học 12

Giải bài 19 tr 13 sách BT Sinh lớp 12

Trong cơ chế điều hoà biểu hiện của gen ở tế bào nhân sơ, vai trò của gen điều hoà R là

A. gắn với các prôtêin ức chế làm cản trở hoạt động của enzim phiên mã.

B. quy định tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.

C. tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng điều hoà.

D. tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Trong cơ chế điều hoà biểu hiện của gen ở tế bào nhân sơ, vai trò của gen điều hoà R là quy định tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.

Như vậy, đáp án đúng: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 13 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Băng Nhật

  Một Operon của vi khuẩn E.Coli có 3 gen cấu trúc là X,Y,Z. Người ta phát hiện 1 dòng vi khuẩn bị đột biến trong sản phẩm của gen Y bị thay đổi vè trình tự và soos lượng axit amin còn sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường. Nhiều khả năng trật tự của các gen cấu trúc trong operon này kể từ promotor là:

  A. Y,Z,X

  B. Z,Y,X 

  C. Y,X,Z

  D. X,Z,Y

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Mai Trang

  Ai biết xung phong trả lời giúp bạn cái đi..... wink

  Khi nói về điều hòa hoạt động của gen, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn dịch mã.

  B. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực rất phức tạp, có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau như: điều hòa phiên mã, điều hòa dịch mã, …

  C. Điều hòa hoạt động của gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào.

  D. Để điều hòa được quá trình phiên mã thì mỗi gen ngoài vùng mã hóa cần có các vùng điều hòa

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
AMBIENT
?>