ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 19 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của ôpêrôn Lac bao gồm:

A. Một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. Một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. Một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D. Một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa (R).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Thành phần cấu tạo của ôpêrôn Lac bao gồm: Một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1