YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 19 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực có những điểm khác điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ:

  • So với sinh vật nhân sơ, cở chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn do cấu trúc phức tạp của ADN trogn NST. ADN trong các tế bào nhân thực có số lượng rất lớn các cặp nucleôtit. Chỉ có một phần nhỏ ADN mã hóa các thông tin di truyền còn đại bộ phận đóng vai trò điều hòa hoặc không hoạt động.
  • Tế bào tổng hợp prôtêin nhiều hay ít là do nhu cầu từng giai đoạn phát triển của tế bào.
  • ADN nằm trong NST có cấu trúc bện xoắn phức tạp cho nên trước phiên mã, NST phải tháo xoắn. Sự điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực qua nhiều mức điều hòa, qua nhiều giai đoạn như: NST tháo xoắn, phiên mã, biến đổi sau phiên mã, dịch mã và biến đổi sau dịch mã.
  • Trong cũng một loại tế bào, các loại mARN có tuổi thọ khác nhau. Các prôtêin đã được tổng hợp xong vẫn tiếp tục chịu một cơ chế kiểm soát của các enzim. Khi được prôtêin nào không còn cần thiết sẽ bị ezim phân giải.
  • Ở các sinh vật nhân thực, bên cạnh vùng khởi động và kết thúc phiên mã người ta còn thấy có các yếu tố điều hòa khác như các gen gây tăng cường, gen gây bất hoại. 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF