ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Điều hòa hoạt động gen - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về điều hòa hoạt động gen cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (179 câu):

 • Thuy Kim Cách đây 2 tháng

  A. Các gen cấu trúc của operon tiến hành phiên mã và tạo ra các sản phẩm của Operon

  B.  Vùng vận hành của operon chịu sự kiểm soát của protein ức chế, protein này không cho phép ARN polimeraza hoạt động

  C. Gen điều hòa không có chất cảm ứng nên không tiến hành phiên mã tạo protein ức chế

  D.  ARN polimeraza vẫn có thể hoạt động trên gen điều hòa của operon

  02/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hoàng giang Cách đây 2 tháng

  Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của opêron Lac ở E.coli?

  A. Gen điều hoà

  B. Nhóm gen cấu trúc

  C. Vùng vận hành (O)

  D. Vùng khởi động (P)

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 3 tháng

  A. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

  B. Khi môi trường có lactozo thì các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã với số lần bằng nhau

  C. Vùng khởi động (P) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã

  D. Khi môi trường không có lactozo thì gen điều hòa (R) không phiên mã.

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 tháng

  I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa của operon Lac.

  Những đột biến nào xuất hiện có thể gây ra hiện tượng trên?

  A. II,III,IV

  B. III,IV

  C. I, III

  D. I ; II ;IV

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 3 tháng

  I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của operon Lac

  II. Vùng khởi động (P) là nơi ARN – polimerase bám vào và khởi đầu phiên mã

  III. Khi môi trường không có lactose thì gen điều hòa (R) không phiên mã

  IV. Khi gen cấu trúc A phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần

  A. 3

  B. 2

  C. 4

  D. 1

   

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 3 tháng

  I. Điều hòa hoạt động gen xảy ra ở tất cả mọi loài sinh vật.

  II. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli. Khi không có đường lactozơ thì prôtêin ức chế vẫn được tổng hợp.

  III. Gen điều hòa không nằm trong cấu trúc của opêron Lac.

  IV. Opêron gồm các gen cấu trúc không liên quan về chức năng.

  A. 2

  B. 1

  C. 3

  D. 4

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 3 tháng

  (1) Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

  (2) Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

  (3) Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.

  (4) Vì thuộc cùng 1 operon nên các gen cấu trúc A, Z và Y có số lần phiên mã bằng số lần tái bản.

  (5) Các gen cấu trúc A, Y, Z luôn có số lần nhân đôi bằng nhau.

  A. 4

  B. 2

  C. 3

  D. 1

   

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 3 tháng

  (1) Một mARN có thể mã hóa cho vài chuỗi polypeptit khác nhau.

  (2) Chỉ có một loại ARN polymerase chịu trách nhiệm tổng hợp rARN, mARN, tARN.

  (3) Sự phiên mã bắt đầu từ bộ ba AUG trên ADN.

  (4) Gen điều hòa trong mô hình Operon Lac ở vi khuẩn là điểm gắn của chất cảm ứng.

  Số phát biểu đúng là:

  A. 2

  B. 1

  C. 3

  D. 4

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 3 tháng

  I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

  II. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

  III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.

  IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc z đều phiên mã 12 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 12 lần.

  A. 4

  B. 2

  C. 3

  D. 1

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 3 tháng

  (1) Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới prôtêin ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng sinh học.

  (2) Vùng khởi động của Operon Lac bị đôt biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

  (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị biến đổi không gian và không trở thành enzim xúc tác.

  (4) Vùng vận hành của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với prôtêin.

  (5) Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

  A. (2), (4), (5).

  B.  (1), (3), (4).

  C. (1), (4), (5).

  D.  (1), (3), (5).

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Hạnh Cách đây 3 tháng

  1- Khi môi trường có lactozo thì các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.

  2- Khi môi trường không có lactozo nhưng có các chất hữu cơ khác thì các gen này vẫn nhân đôi nhưng không phiên mã.

  3- Khi môi trường không có lactozo thì các gen này không nhân đôi nhưng vẫn tiến hành phiên mã.

  4- Khi môi trường có lactozo thì các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng có số lần phiên mã khác nhau.

  Có bao nhiêu kết luận đúng?

  A. 2

  B. 1

  C. 3

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 3 tháng

  (1) Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành (O) của operon Lac.

  (2) Hoạt động phiên mã gen R diễn ra độc lập với hoạt động phiên mã các gen Z, Y, A.

  (3) Gen điều hòa (R) không phiên mã khi môi trường không có lactôzơ.

  (4) Trong môi trường có lactôzơ, quá trình phiên mã và dịch mã các gen Z, Y, A diễn ra đồng thời.

  (5) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.

  (6) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3 của mạch mã gốc.

  (7) Kết thúc phiên mã, mỗi gen sẽ tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.

  A. 3

  B. 4

  C. 2

  D. 5

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 3 tháng

  I. Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng sinh học.

  II. Vùng khởi động của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

  III. Vùng vận hành của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế.

  IV. Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

  Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp mà không có đường Lactozơ nhưng Operon Lac vẫn thực hiện phiên mã là

  A. 5

  B. 3

  C. 2

  D. 4

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Anh Cách đây 3 tháng

  Chủng 1. Đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa R làm cho gen này không phiên mã.

  Chủng 2. Đột biến ở gen điều hòa R làm cho prôtêin do gen này tổng hợp mất chức năng.

  Chủng 3. Đột biến ở vùng khởi động của opreron Lac làm cho vùng này không thực hiện chức năng.

  Chủng 4. Đột biến ở vùng vận hành của opreron Lac làm cho vùng này không thực hiện chức năng.

  Chủng 5. Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho prôtêin do gen này quy định mất chức năng.

  Các chủng đột biến có Operon Lac luôn hoạt động trong môi trường có hoặc không có lactôzơ là

  A. 1, 2, 4, 5

  B. 2, 3, 4, 5

  C. 1, 2, 4.

  D. 2, 4, 5

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 3 tháng

  Hai đột biến điểm diễn ra ở operon này khiến sản phẩm của gen B thay đổi số lượng và trình tự các axit amin, sản phẩm của gen A thay thế 1 axit amin, còn sản phẩm gen C vẫn bình thường. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét đúng là

  (1). Trình tự Operon có thể là P – O – A – B – C

  (2). Đột biến mất 1 cặp nu diễn ra ở gen B, đột biến thay thế 1 cặp nu diễn ra ở gen A

  (3). Trình tự Operon có thể là P – O – C – A – B

  (4). Hai đột biến thay thế 1 cặp nucleotit diễn ra ở gen A và gen B

  A.  (2) và (3)

  B. (1) và (2)

  C.  (3) và (4)

  D. (1) và (4)

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 3 tháng

  (1) Vùng khởi động phân bố ở đầu 5’ của mạch mã gốc, mang tín hiệu khởi đầu phiên mã.

  (2) Sản phẩm phiên mã là ba phân tử mARN tương ứng với ba gen cấu trúc Z, Y, A.

  (3) Chất cảm ứng là sản phẩm của gen điều hòa.

  (4) Gen điều hòa (R) hoạt động không phụ thuộc vào sự có mặt của lactôzơ.

  (5) Ba gen cấu trúc trong operon Lac được dịch mã đồng thời bởi một riboxom tạo ra một chuỗi polipeptit.

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 3 tháng

  A. Opêron Lac sẽ chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactôza.

  B. Opêron Lac sẽ không họat động ngay cả khi môi trường có lactôza

  C. Opêron Lac sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactôza

  D. Opêron Lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 3 tháng

  A. Sự tách bỏ các đoạn ARN không mã hóa trong quá trình xử lí ARN.

  B. Phiên mã là thời điểm tại đó sự biểu hiện của gen được điều hòa.

  C. Sự đóng gói ADN trong nhiễm sắc thể.

  D. Sự nhân lên của các ADN nhằm tăng số lượng gen trong tế bào.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 3 tháng

  1. Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế

  2. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.

  3. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

  4. Vùng vận hành không bị protein ức chế gắn vào, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các chuỗi pôlipeptit.

  Phương án đúng là:

  A. 1, 2.

  B. 1, 3.

  C. 1,3.

  D. 1, 2, 4.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 3 tháng

  A. Mất vùng khởi động

  B. Mất vùng vận hành

  C. Mất gen điều hòa

  D. Mất một gen cấu trúc

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Van Cách đây 3 tháng

  (1). Gen điều hoà chỉ huy tổng hợp một loại protein ức chế

  (2). Gen điều hoà không tổng hợp được protein ức chế

  (3). Protein ức chế gắn vào vùng vận hành

  (4). Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN

  (5). Enzim ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động, các gen cấu trúc được phiên mã

  A. (1), (3), (5)

  B. (1), (3), (4)

  C. (1), (4)

  D. (2), (5)

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 3 tháng

  Các thành phần:

  1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;

  3. Enzim ARN pôlimeraza; 4. Ezim ADN ligaza;

  5. Enzim ADN pôlimeraza.

  A. 2, 3, 4.

  B.  3, 5

  C. 1, 2, 3

  D. 2, 3.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ho Ngoc Ha Cách đây 3 tháng

  A. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ.

  B. 1 chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin của 3 gen Z, Y, A.

  C. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ.

  D. 1 phân tử mARN mang thông tin tương ứng với 3 vùng điều hoà, mã hoá, kết thúc trên gen.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 3 tháng

  A. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac, mang thông tin quy định tổng hợp protein ức chế.

  B. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac và là nơi để ARN Polimeraza bám và khởi đầu phiên mã

  C. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và là nơi để protein ức chế liên kết để ngăn cản sự phiên mã.

  D. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và quy định tổng hợp các enzim tham gia phản ứng phân giải đường Lactozo có trong môi trường.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 tháng

  A. nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã.

  B. vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào.

  C. vùng gen mã hóa prôtêin ức chế.

  D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của protein ức chế.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1