YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 18 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể.
  • Các cấp độ điều hòa hoạt động gen:
    • Điều hòa trước phiên mã: là điều hòa số lượng gen qui định tính trạng nào đó trong tế bào
    • Điều hòa phiên mã: là điều hòa việc tạo ra số lượng mARN.
    • Điều hòa dịch mã: là điều hòa lượng prôtêin được tạo ra bằng cách điều khiển thời gian tồn tại của mARN, thời gian dịch mã hoặc số lượng ribôxôm tham gia dịch mã
    • Điều hòa sau dịch mã: là điều hòa chức năng của prôtêin sau khi đã dịch mã hoặc loại bỏ prôtêin chưa cần thiết.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON