YOMEDIA

Bài tập 18 trang 13 SBT Sinh học 12

Giải bài 18 tr 13 sách BT Sinh lớp 12

Cấu trúc của opêron ở tế bào nhân sơ sắp xếp theo thứ tự

A. vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc : gen Z - gen Y - gen A.

B. gen điều hoà, vùng điều hoà, vùng vận hành, các gen cấu trúc,

C. vùng điều hoà, các gen cấu trúc.

D. vùng vận hành, các gen cấu trúc

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Dựa vào hình trên ta thấy cấu trúc của operon ở tế bào nhân sơ gồm: vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc : gen Z - gen Y - gen A.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 13 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA