YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 58 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 58 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau đó gọi là mức phản ứng của kiểu gen.
  • Ví dụ: Tập hợp những kiểu hình của một con tắc kè tương ứng với các chế độ môi trường được gọi là mức phản ứng

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 58 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON