AMBIENT

Bài tập 59 trang 39 SBT Sinh học 12

Giải bài 59 tr 39 sách BT Sinh lớp 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Giống tốt, kĩ thuật sản xuất tốt, năng suất không cao.

B. Ở vật nuôi và cây trồng, năng suất là kết quả tác động tổng hợp của giống và kĩ thuật.

C. Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của giống.

D. Kiểu gen quy định giới hạn năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 59

Giống tốt kết hợp kĩ thuật sản xuất tốt sẽ cho ra năng suất cao => A sai

Vậy đáp án đúng là: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 39 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>