AMBIENT

Bài tập 53 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 53 tr 38 sách BT Sinh lớp 12

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?

A. Khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

B. Đo lường được bằng các kĩ thuật thông thường.

C. Thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

D. Nhận biết được bằng quan sát thông thường.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 53

 • Tính trạng số lượng là một hoặc nhiều gen quy định kiểu hình, là loại tính trạng có thể đo lường được. 
 • Loại tính trạng số lượng thường phụ thuộc vào hoạt động tương tác của nhiều gen với nhau và với môi trường. Do đó, kiểu hình những tính trạng này thường khác nhau giữa các cá thể cùng loài, luôn thay đổi trị số trong một phạm vi nhất định.

Vậy đáp án đúng là: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 38 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  Đúng or sai, sai or đúng........... Giải thích giúp em với ạ

  Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
  1. Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng.
  2. Trong kiểu gen các gen có mức phản ứng giống nhau.
  3. Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường dùng phép lai các cặp bố mẹ thuần chủng hoặc cho sinh sản sinh dưỡng.
  4. Mức phản ứng càng hẹp thì sự biểu hiện của tính trạng càng phụ thuộc vào môi trường.
  5. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen.
  6. Mức phản ứng có khả năng di truyền.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>