ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 58 sách GK Sinh lớp 12

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen cần phải tạo ra các cá thể sinh vật có cùng 1 kiểu gen, theo dõi đặc điểm của chúng trong những điều kiện môi trường khác nhau.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Truc Ly

  a. Ngô

  b. Lúa

  c. Lợn.

  d. Sắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  het roi

  (1)    Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

  (2)    Mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng.

  (3)    Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.

  (4)    Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các điều kiện MT khác nhau.

  (5)    Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm tạo ra một số lượng lớn cây trồng có mức phản ứng giống.

  a. 1

  b. 2

  c. 3

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  a. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc môi trường.

  b. Mức phản ứng là tập hợp các kiếu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau

  c. Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.

  d. Trong một giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1