RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 58 sách GK Sinh lớp 12

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen cần phải tạo ra các cá thể sinh vật có cùng 1 kiểu gen, theo dõi đặc điểm của chúng trong những điều kiện môi trường khác nhau.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thuy Kim

  A. Ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

  B. Ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

  C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên

  D. Giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  A. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

  B. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong những điều kiện môi trường khác nhau.

  C. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

  D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra những cá thể đa dạng về kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong cùng một điều kiện môi trường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1