AMBIENT

Bài tập 54 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 54 tr 38 sách BT Sinh lớp 12

Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là

A. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy định.

B. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.

C. tính trạng có mức phản ứng rộng.

D. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 54

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo về kiểu hình (hay còn gọi là thường biến).

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 38 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Vàng

  Nhận xét nào sau đây đúng? Chọn giúp em phương án đúng với ạ.

  A. Các tính trạng số lượng thường là những tính trạng đa gen.

  B. Thường biến không di truyền được nên không có ý nghĩa đối với tiến hóa.

  C. Trong một cơ thể, các gen khác nhau có mức phản ứng giống nhau.

  D. Khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường vừa phụ thuộc vào kiểu gen vừa phụ thuộc vào môi trường.

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
AMBIENT
?>