AMBIENT

Bài tập 55 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 55 tr 38 sách BT Sinh lớp 12

Mức phản ứng là gì?

A. Là giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau.

B. Là giới hạn phản ứng của cùng một kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau.

C. Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau.

D. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 55

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen.

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 38 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Vàng

  Nhận xét nào sau đây đúng? Chọn giúp em phương án đúng với ạ.

  A. Các tính trạng số lượng thường là những tính trạng đa gen.

  B. Thường biến không di truyền được nên không có ý nghĩa đối với tiến hóa.

  C. Trong một cơ thể, các gen khác nhau có mức phản ứng giống nhau.

  D. Khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường vừa phụ thuộc vào kiểu gen vừa phụ thuộc vào môi trường.

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
AMBIENT
?>