YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 58 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 58 sách GK Sinh lớp 12

Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

  • Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" thực ra là không hoàn toàn chính xác. Vì mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng "má lúm đồng tiền" dưới dạng trình tự các nuclêôtit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.
  • Nếu cần thì phải sửa lại câu nói thành: Cô ấy được mẹ truyền cho gen (alen) quy định tính trạng "má lúm đồng tiền"

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 58 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON