YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 68 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST:

  • Hoạt động sống của tế bào không thể tách rời với tế bào chất. Tế bào chất có những tác động nhất định đối với tính di truyền. Các gen nằm trong tế bào chất quy định một số tính trạng gọi là di truyền ngoài NST hay ngoài nhân.
  • Khác với sự di truyền ngoài nhân, di truyền ngoài NST có một số đặc điểm cơ bản sau:
    • Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ, nghĩa là di truyền theo dòng mẹ. Trong di truyền tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái được tao ra từ mẹ.
    • Các tính trạng không di truyền tuần theo các quy luật si truyền NST, vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con như đối với NST.
    • Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.

Như vậy, trong tế bào có 2 hệ thống di truyền: di truyền NST và di truyền ngoài NST. Điều đó cho thấy tế bào là một đơn vị di truyền, tỏng đó nhân có vai trò chính nhưng tế bào chất cũng có vai trò nhất định.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON