YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 72 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 72 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. Làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phân biệt đột biến và thường biến:

- Đột biến:

 • Là những biến đối kiểu gen trong vật chất di truyền
 • Biến đổi mang tính chất cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên, vô hướng
 • Tác nhân lí, hóa hoặc do biến đổi sinh lí nội bào
 • Có di truyền
 • Đa số có hại vì làm thay đổi cấu trúc cũng như số lượng gen.

- Thường biến:

 • Là những biến đổi kiểu hình, không biến đổi vật chất di truyền
 • Biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định
 • Tác nhân là điều kiện môi trường
 • Không di truyền
 • Có lợi, giúp cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường

Để biết được một biến dị là thường biến hay đột biến ta cần làm như sau:

 • Quan sát kiểu hình: nếu kiểu hình biến đổi nhiều là do đột biến, còn biến đổi trong giới hạn của mức phản ứng là thường biến
 • Cho lai với cá thể bình thường nếu:
  • Biến dị vẫn được duy trì ở thế hệ sau là đột biến
  • Biến dị không được truyền lại cho thế hệ sau là thường biến

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 72 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON