AMBIENT

Bài tập 60 trang 39 SBT Sinh học 12

Giải bài 60 tr 39 sách BT Sinh lớp 12

Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây?

A. Môi trường.                       B. Kiểu gen.                

C. Kiểu hình.                         D. Năng suất.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 60

Giống trong sản xuất nông nghiệp chính là kiểu gen

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 39 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>